Nederland

!

Het Grote Spoor Boek - Spoorwegen 175 jaar in Nederland (Boek)

NIEUW
!

Het Grote Spoor Boek - Spoorwegen 175 jaar in Nederland (Boek)

In 2014 bestaan de spoorwegen in Nederland 175 jaar. In deze lange periode veranderde niet alleen het land, maar ook het spoorbedrijf ingrijpend. Het nieuwe vervoermiddel zorgde ervoor dat mensen ‘vlug, veilig en voordeelig’ van a naar b konden reizen. De komst van de spoorwegen bracht ook de bouw van spoordijken, bruggen en stations met zich mee. En niet onbelangrijk: onder invloed van het spoor ontstond een uniforme tijd, die voor het eerst in de geschiedenis overal in Nederland gelijk was.

Het Grote Spoor Boek geeft aan de hand van zo’n 450 foto’s een overzicht van de periode 1865 tot heden. In dit boek gaat het om mens én materieel. De vaak niet eerder gepubliceerde foto’s zijn voornamelijk afkomstig uit de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht. De samenstellers hebben de foto’s ondergebracht in aansprekende thema’s zoals stations, personeel, reizigers, goederen en veiligheid.
 

Onze Prijs: € 49,95

Boek: Draaistroomtractie in Nederland

NIEUW
!

Boek: Draaistroomtractie in Nederland.

Ontwikkelingen in Duitsland en de gevolgen voor Nederland 1970-1995

 

Het sleutelwoord in deze nieuwe uitgave is "ontwikkeling": in dit boek zal de aandacht dan ook gericht zijn op de technische ontwikkeling van de draaistroomtechniek in Duitsland vanaf circa 1970. Daarna wordt de focus verlegd naar ons land en bezien we de gevolgen voor de ontwikkeling van het tractiematerieel van NS.

 

Dan zal eveneens duidelijk worden dat ook maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hun weerslag hebben gehad op de spoorwegen in het algemeen en op de verschijningsvorm van tractiematerieel in ons land in het bijzonder,  zoals bij het materieeltype SM ’90.

 

Ook een van de aanleidingen voor de ontwikkeling van de DE 2500 vindt volgens Henschel zijn oorzaak in het mobiliteits-probleem en de noodzaak tenminste het rail-wielsysteem toekomstvast te maken.

Bij de schetsen van dit alles is bewust gekozen voor het volgen van de ontwikkeling van de draaistroomtechniek tot aan het volwassen worden van dit concept langs twee lijnen die voor Nederland interessant kunnen zijn. Daarmee wordt enerzijds vermeden om elke Europese draaistroomlocomotief voor het voetlicht te willen halen en anderzijds de evolutie van deze techniek tot aan het rijpen daarvan inzichtelijk te maken.

ISBN: 9789071513770 - Uitgever: Uquilair.

Onze prijs: € 35,00

 

Boek: De 1218 in ere hersteld - Een metamorfose in twee maanden

NIEUW
!

Boek: De 1218 in ere hersteld - Een metamorfose in twee maanden.

In het diepste geheim heeft een kleine groep vrijwilligers gedurende de herfst van 2011 in Blerick gewerkt aan het terug-brengen van elektrische locomotief 1218 van de Nederlandse Spoorwegen in de staat zoals deze in 1952 in dienst is ge-komen. De 1218 wist, samen met vijf lotgenoten, aan de slopershamer te ontkomen toen de serie 1200 in 1998 bij de NS met pensioen ging. Voor goederenvervoerder ACTS heeft de loc vervolgens enkele jaren in een blauw-gele kleurstelling
goederentreinen gereden onder bedrijfsnummer 1253, alvorens onder de hoede te komen van de Werkgroep Locomotief 1501.

Ter gelegenheid van het tachtigjarige jubileum van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS), dat samenviel met het zestigjarige bestaan van de serie 1200, hebben vrijwilligers met veel
enthousiasme en inspanning ervoor gezorgd dat dit feest op kleurrijke wijze luister werd bijgezet, door - als verrassing - de 1218 in de oorspronkelijke bruine kleur te presenteren. Toen spoorwegliefhebber en fotograaf Martijn de Vries gevraagd werd mee te helpen aan het ‘onder hoge druk transformeren’ van de 1253 in 1218, besloot hij dit unieke project in detail
vast te leggen. Dat deed hij in de vorm van vele foto’s, voorzien van uitgebreid commentaar. In dit boek treft u een
bevlogen verslag in woord en beeld aan, van één van de vele vrijwilligers die Nederland rijk is.

Onze Prijs: € 25,00

Boek: Spoorwegen 2016

NIEUW
!

Spoorwegen 2016 (Boek)

In Spoorwegen 2016 wordt in full colour verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen op spoorweggebied het afgelopen jaar en met een blik vooruit in vrijwel geheel Europa. Het jaarboek is onderverdeeld in landenhoofdstukken met per hoofdstuk een beschrijving van algemene ontwikkelingen, investeringen in verbetering en uitbreiding van spoorweginfrastructuur, de reizigersdienst en het rollend materieel. Ontwikkelingen bij de leasemaatschappijen en bij de industrie-toeleveranciers worden in aparte hoofdstukken beschreven.

Ook komt in een apart hoofdstuk de vluchtelingencrisis en het spoor aan bod.

 

Aanbevolen voor iedereen die een up-to-date overzicht op prijs stelt van alle belangrijke ontwikkelingen op spoorweggebied binnen Europa. 

 Onze Prijs: € 26,50

Boek: Trams 2016

NIEUW
!

Trams 2016 (Boek)

 

Per land worden de steden behandeld waar het tramnet gewijzigd dan wel uitgebreid is. Stad voor stad worden de laatste nieuwtjes besproken waarbij opvalt dat de auteurs met zorg voor details en nauwkeurige beschrijvingen een opmerkelijke betrokkenheid etaleren. 

De landen die besproken worden zijn:

 • Nederland
 • Belgie
 • Duitsland (Noord, Zuid, Oost)
 • Oostenrijk 
 • Zwitserland
 • Frankrijk
 • Italie
 • Spanje en Portugal
 • Groot Brittannie en Ierland
 • Scandinavische landen
 • Oost- en Zuidoost Europa

Met een apart hoofdstuk over trambedrijven in Noord-Afrika en Midden-Oosten.

Onze Prijs: € 18,95

Boek: Bussen 2015 - Lijnvervoer in Nederland

NIEUW
!

Bussen 2015 - Lijnvervoer in Nederland (Boek)

ʻBussen 2015, Lijnvervoer in Nederlandʼ verschijnt nu voor het eerst en is de nieuwste variant in de serie jaarboekjes van uitgeverij De Alk. In dit boek wordt jaarlijks een overzicht geboden van het openbare busvervoer in Nederland, waarbij per concessiegebied in woord en vooral in beeld aandacht geschonken wordt aan de vervoerders, het gebruikte wagenpark en de belangrijkste ontwikkelingen in het lijnennet en dienstregeling.

Afmeting: 15 x 21 cm - verschijnt december/januari.
Uitvoering: ingenaaid - Omvang: ± 192 pag. pagina's.

 

ISBN: 9789060135808 - Onze Prijs: € 17,95

Boek: De streekbus - Een reis door Nederland; van 1987 naar 2007

!
Klik hier

Boek: De streekbus - Een reis door Nederland; van 1987 naar 2007

Nadat de bouw van de standaardstreekbussen, De Gele Rijders, was gestopt brak er een bijzonder roerige tijd aan voor het streekvervoer in Nederland. Niet alleen nieuwe bussen, maar ook nieuwe maatschappijen nieuwe kleuren volgden elkaar de afgelopen jaren in hoog tempo op. Inmiddels lijken de kaarten geschud voor wat betreft de maatschappijen, maar door de immer voortgaande aanbestedingsprocedures blijft alles in beweging.

Al met al genoeg reden om een interessant boek samen te stellen en een overzicht te bieden van de ontwikkelingen in 20 jaar streekbusvervoer in Nederland. Daarom nodigen wij u graag uit voor een reis per streekbus door Nederland, van 1987 naar 2007.

ISBN: 9789060132968 - Prijs: € 29,90 - Uitgever: De Alk.

Boek: Met de bus mee - Het streekvervoer in Nederland van toen naar nu - Deel: Aankomst en vertrek in 1950

NIEUW
!

Boek: Met de bus mee

Het streekvervoer in Nederland van toen naar nu - Deel: Aankomst en vertrek in 1950

Aan tal van vervoertakken en vervoermiddelen zijn in Nederland boeken gewijd. Vergeleken met bijvoorbeeld het spoorvervoer en de trein is het streekvervoer per bus in Nederland echter tamelijk onderbelicht gebleven.

In dit deel richt de aandacht zich in het bijzonder op de situatie in 1950. In dat jaar is de na-oorlogse Wederopbouw van het streekvervoer zo goed als voltooid. Ook de ingrijpende (her)structurering, ingezet in de jaren dertig, heeft de vervoertak dan - grotendeels - achter de rug.

In de inleiding van het boek wordt voorafgaand nog apart enige aandacht geschonken aan de ontwikkelingen in die eerste helft van de twintigste eeuw, en wel vanaf 1898. In dat jaar werd in Nederland de eerste interlokale autobuslijn geopend met een omnibus die zichzelf voortbewoog met een explosiemotor, een motor-omnibus ofwel auto-omnibus.

 
ISBN: 9789060133422 - Uitgever: De Alk.
Afmeting: 21 x 29,7 - Uitvoering: gebonden - Omvang: 240 pagina's.

Prijs: € 39,90

Boek: Sporen van verandering

NIEUW
!
Klik hier

Boek: Sporen van verandering

75 jaar Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen. Bij dit jubileum is er voor gekozen een aantal deskundige auteurs aan het woord te laten over een aantal zaken die in de voorbije 75 jaar veranderd zijn. En veranderd is er nogal wat in die jaren! De rol van de overheid veranderde, net als de plaats van Nederland in de wereld. Schaalvergroting en mondialisering hebben in de jaren tussen 1931 en 2006 hun invloed ook op het gebied van railvervoer doen gelden. Interlokale trams, ooit de ruggegraat in het streekvervoer, verdwenen en werden vervangen door de bus of auto. Met name in de drukke Randstad gaan zij opnieuw, in een hedendaagse uitvoering, een goede bijdrage aan de oplossing van het verkeersinfarct leveren. In de huidige kenniseconomie kunnen weinigen zich voorstellen dat Nederland ooit beschikte over een locomotief- en rijtuigindustrie. Een kartonnen kaartje versus elektronisch betalen, goederenvervoer door NS tegenover liberaal beleid met ‘marktwerking' en regelmatig wisselende aanbieders: het zijn een aantal voorbeelden uit dit boek waarmee de NVBS als 75 jarige vereniging een goed beeld geeft van de veranderende samenleving.

Inhoud:
- De teloorgang van de interlokale tram in Nederland tussen 1930 en 1966
- Het fotograferen van spoor/ en tramwegen
- Gedaanteverwisseling in Gelderland
- De ontwikkeling van Syntus
- Het spoorbedrijf in 1931
- Beveiliging en beheersing anno 2006
- Opkomst en ondergang van het NS/dienstwagenpark
- Goederenvervoer 1931/2006
- Een blik in de kaartjestrommel

Onze Prijs: € 32,50 - Uitgever: Alk.

 

Boek: Goederentreinen in Nederland

!
Klik hier

Boek: Goederentreinen in Nederland - Door: H. Bouwknegt.

Het goederenvervoer per spoor kent voor velen nogal wat raadsels. Men ziet wel eens een goederentrein rijden, maar waarheen is onduidelijk. Dit boek presenteert een overzicht van het goederenvervoer anno 2003, waarbij de vele foto's het een en ander illustreren. Belangrijke veranderingen die dit jaar plaatsvonden komen uiteraard aan bod: de komst van de nieuwe spoorvervoerder DLC, het eerste goederenvervoer sinds vele jaren via de grens bij Nieuweschans en de bonte verscheidenheid aan locomotieven. Maar ook voor het allerdaagse goederenvervoer is ruimte. Ook is er een terug blik op de tien afgelopen jaren.

ISBN: 9071513491 - Prijs: € 29,50 - Uitgever: Uquilair.

Mijn eerste treinenboek

!

Boek: Mijn eerste treinenboek

Dit boek is vooral bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de spoorwegen in Nederland, om zo kennis te maken met de spoorweghobby. Het taalgebruik is op hierop aangepast.Natuurlijk is het ook een boek voor oudere belangstellenden die een kort samengevat materieeloverzicht willen van treinen in Nederland.

Van alle reizigerstreinen en locomotieven die in de periode 1980-2005 in Nederland te zien waren en zijn is een korte beschrijving gemaakt en een foto te zien van de belangrijkste kleuruitvoeringen. Behalve de treinen zelf worden er ook van alles daar om heen uitgelegd zoals algemene spoorweggeschiedenis, soorten treinen, dienstregeling, onderhoud van treinen, beveiliging en nog veel meer.

ISBN: 9060133560

uitvoering: 118 bladzijden, gebonden, in kleur
formaat: 15 x 21 cm                                 

Onze prijs: € 15,90

Boek: Langs Hollands Spoor

!
Klik hier

Boek: Langs Hollands Spoor

De samensteller van dit boek heeft door de jaren heen oog gehad voor de sfeer rond het spoor. Het is een heerlijk boek om in één adem uit te lezen en bij bepaalde foto's heerlijk weg te dromen in het verleden toen een rode diesel in het groene landschap nog heel gewoon was. Een landelijk overweggetje, een voorbijdenderende sneltrein, een sissende stoomtrein, een brullende dieselloc, een bonte goederentrein of een slooptrein op dood spoor.

Beelden van al die treinen zijn in dit fotoboek kleurrijk en poëtisch bijeengebracht. Jur Thomas heeft zich door de foto's laten inspireren tot het maken van een aantal gedichten die betrekking hebben op de afgebeelde foto's.

ISBN: 9060130820 - Prijs: € 23,00 - Uitgever: De Alk.

Boek: Spoor editie 23

NIEUW
!

Boek: Spoor editie 23

SPOOR 23 geeft ook dit jaar weer woord en beeld een uitgebreid overzicht van de spoor- en tramwegen in Nederland, met niet alleen veel aandacht voor het rollend materieel, maar ook voor exploitatie en infrastructuur. Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten. 

Deze editie is ingedeeld in de volgende hoofdstukken

Reizigersvervoer
Goederenvervoer
Afvoer, sloop en verkoop
Railmusea
Infrastructuur

Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.

Onze prijs: 29,90

Boek: Spoor editie 25

NIEUW
!

Boek: Spoor editie 25

SPOOR 25 geeft ook dit jaar weer woord en beeld een uitgebreid overzicht van de spoor- en tramwegen in Nederland, met niet alleen veel aandacht voor het rollend materieel, maar ook voor exploitatie en infrastructuur. Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten. 

Deze editie is ingedeeld in de volgende hoofdstukken

Reizigersvervoer
Goederenvervoer
Afvoer, sloop en verkoop
Railmusea
Infrastructuur

Met speciale aandacht voor:

- DH-inzet in Polen

- DH inzet in Roemenië

- voormalige NS 2400-en in Frankrijk

- Sporen naar het front

- D-treinrijtuig naar SGB

- NTM-locomotief rijdt weer

- Indienststelling Pullmanrijtuig WSP 4129 bij de ZLSM

- Hanzelijn, in gebruik (5, slot)

- Eén jaar Hanzelijn en de toekomst van het Kamperlijntje

- Combiproject Nijverdal (3, slot)

- Spoortunnel Delft (2)

Deze jubileumeditie is 16 pagina's dikker dan de afgelopen jaren, onderverdeeld onder de verschillende hoofdstukken. Er wordt een korte terugblik gegeven op de afgelopen edities.

Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.

Onze prijs: 29,90

Boek: Spoor & Tram editie 19

!
Klik hier

Boek: Spoor & Tram editie 19

Dit is de vierde uitgave van 'Spoor & Tram', het vervolg van de negentiendelige serie 'Spoor & Trein'. Dat er sprake is van een voortzetting wordt benadrukt door het feit dat de nummering van de edities doorloopt en dat de vormgeving in grote lijnen gelijk is gebleven.

'Spoor & Tram' is een rijk geïllustreerd jaarboek geworden waarin door deskundige redacteuren en hun medewerkers alle belangrijke feiten op een rijtje zijn gezet en waar nodig worden toegelicht. Dat geldt niet alleen voor het materieel, maar ook voor zaken als infrastructuur en exploitatie, waarbij bovendien enkele afgeleide artikelen het boek nog afwisselender en lezenswaardiger maken.
Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten.

Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.

ISBN: 9789060132975 - Prijs: € 29,90 - Uitgever: De Alk.

Boek: Spoor & Tram editie 18

!
Klik hier

Boek: Spoor & Tram editie 18

Dit is de derde uitgave van 'Spoor & Tram', het vervolg van de negentiendelige serie 'Spoor & Trein'. Dat er sprake is van een voortzetting wordt benadrukt door het feit dat de nummering van de edities doorloopt en dat de vormgeving in grote lijnen gelijk is gebleven.

'Spoor & Tram' is een rijk geïllustreerd jaarboek geworden waarin door deskundige redacteuren en hun medewerkers alle belangrijke feiten op een rijtje zijn gezet en waar nodig worden toegelicht. Dat geldt niet alleen voor het materieel, maar ook voor zaken als infrastructuur en exploitatie, waarbij bovendien enkele afgeleide artikelen het boek nog afwisselender en lezenswaardiger maken.
Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten.

Op het menu van editie 18 staan uiteraard de veelbesproken Betuweroute, waarvan de ingebruikname moest worden uitgesteld, de eveneens vertraagde HSL-Zuid en
RandstadRail, waarvan de langverwachte opening niet bracht wat menigeen ervan had gehoopt of verwacht en die het immer parate leger van sceptici toch weer in het gelijk stelde. Hoe zal het over enige tijd de Noord-zuidlijn in Amsterdam vergaan?

Een ander groot project dat in dit boek de nodige aandacht krijgt, is de vernieuwde dienstregeling die op 10 december 2006 is ingegaan en waarvan wordt uiteengezet waarom die noodzakelijk was, aan welke eisen die moest voldoen en hoe het ontwerpproces verliep. Ook richten de schijnwerpers zich op de snelle groei in de omvang van het goederenvervoer per spoor, waarbij met name de ontwikkeling van het containervervoer wordt belicht vanaf het moment dat veertig jaar geleden de eerste containers in de Rotterdamse haven aankwamen.

Op tramgebied wordt de Haagse GTL-8 onder de loep genomen, wordt teruggeblikt op de manifestatie van de 75-jarige NVBS en is het tweede deel te lezen van het artikel over de Tramweg-Stichting.

Door deze en al die andere, hier niet genoemde onderwerpen is editie 18 een boeiend boek geworden

Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.

ISBN: 978 906013 104 6  - Prijs: € 29,90 - Uitgever: De Alk.

Boek: Spoor & Tram editie 17

!
Klik hier

Boek: Spoor & Tram editie 17

Dit is de tweede uitgave van 'Spoor & Tram', het vervolg van de negentiendelige serie 'Spoor & Trein'. Dat er sprake is van een voortzetting wordt benadrukt door het feit dat de nummering van de edities doorloopt en dat de vormgeving in grote lijnen gelijk is gebleven.

Het grote verschil tussen editie 16 en de vorige edities van S&T betreft evenwel de inhoud, want daar is het uiteindelijk toch om begonnen. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft 'Spoor & Tram' - de titel zegt het al - niet alleen het spoor, maar ook de tram als onderwerp, waarbij de ondertitel aangeeft dat het hierbij alleen om Nederland gaat. Ook daarin verschilt dit boek van de vorige edities, die immers ook altijd hoofdstukken over buitenlandse onderwerpen bevatten.

'Spoor & Tram' is een rijk geïllustreerd jaarboek geworden waarin door deskundige redacteuren en hun medewerkers alle belangrijke feiten op een rijtje zijn gezet en waar nodig worden toegelicht. Dat geldt niet alleen voor het materieel, maar ook voor zaken als infrastructuur en exploitatie, waarbij bovendien enkele afgeleide artikelen het boek nog afwisselender en lezenswaardiger maken.
Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten.
Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.

ISBN: 9060132718 - Prijs: € 32,50 - Uitgever: De Alk.

Boek: Spoor & Tram editie 16

!
Klik hier

Boek: Spoor & Tram editie 16

Dit is de eerste uitgave van 'Spoor & Tram', het vervolg van de negentiendelige serie 'Spoor & Trein'. Dat er sprake is van een voortzetting wordt benadrukt door het feit dat de nummering van de edities doorloopt en dat de vormgeving in grote lijnen gelijk is gebleven.

Het grote verschil tussen editie 16 en de vorige edities van S&T betreft evenwel de inhoud, want daar is het uiteindelijk toch om begonnen. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft 'Spoor & Tram' - de titel zegt het al - niet alleen het spoor, maar ook de tram als onderwerp, waarbij de ondertitel aangeeft dat het hierbij alleen om Nederland gaat. Ook daarin verschilt dit boek van de vorige edities, die immers ook altijd hoofdstukken over buitenlandse onderwerpen bevatten.

'Spoor & Tram' is een rijk geïllustreerd jaarboek geworden waarin door deskundige redacteuren en hun medewerkers alle belangrijke feiten op een rijtje zijn gezet en waar nodig worden toegelicht. Dat geldt niet alleen voor het materieel, maar ook voor zaken als infrastructuur en exploitatie, waarbij bovendien enkele afgeleide artikelen het boek nog afwisselender en lezenswaardiger maken.
Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten.
Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.

ISBN: 9060132718 - Prijs: € 32,50 - Uitgever: De Alk.